Portraits – Miscellaneous

Photo: Castellani & Liszkai